Diller


Dicle Koğacıoğlu Makale Ödülü

Dinle
 

Dicle Koğacıoğlu Makale Ödülü 2016

 

Sabancı Üniversitesi Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi, 2010 yılından itibaren Dicle Koğacıoğlu anısına her yıl tekrarlanan, Sabancı Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Forumu tarafından gerçekleştirilen bir makale ödülü yarışması düzenlemektedir.

 

Ödülün amacı, Türkiye toplumu ve kültürü üzerine toplumsal cinsiyet odaklı araştırmaları desteklemek ve genç araştırmacıları teşvik etmektir. Yarışma, yüksek lisans ve doktora öğrencileri ile ve yüksek lisans derecesini son iki sene içerisinde almış araştırmacılara açıktır. Yarışmaya katılan makaleler anonim olarak, üniversitelerarası bir seçici kurul tarafından değerlendirilecektir. 

 

 Dicle Koğacıoğlu Makale Ödülü, 2016 yılı için birinciye 3000TL, ikinciye 1500TL, üçüncüye 1000TL olarak belirlenmiştir. Kazananlar düzenlenecek bir günlük konferans sonunda duyurulacaktır. 

Başvuru Koşulları: 

•Yarışmaya katılacak makaleler daha önce yayımlanmamış, toplumsal cinsiyet odaklı, yeni ve özgün olmalıdır. Makalenin dili Türkçe olmalıdır.

•Makaleler, başlık, dipnotlar ve referanslar dâhil 6000 kelimeyi aşmamalı, dipnotlar sayfa altına değil makale sonuna eklenmelidir.

•Makaleye ek olarak 500 kelimelik bir özet ve başvuru sahibinin özgeçmişi ayrıca sunulmalıdır. 

•Makale veya özette ad, soyadı, kurum belirtilmemeli; anonim dosya olarak gönderilmelidir.  

•Başvuru sahibinin adı, soyadı, kurumu, yazışma ve e-posta adresiyle diğer iletişim bilgileri açıkça ayrı bir dosyada belirtilmelidir. 

•Makale, özet, özgeçmiş ve iletişim bilgileri ayrı Word dosyaları olarak gönderilmelidir.

•Başvurular kogaciogluodulu@sabanciuniv.edu adresine iletilmelidir. 

•Son başvuru tarihi 31 Ekim 2016’dır.

 

Başvuru Koşulları ile ilgili ayrıntı ve bilgi için:

kogaciogluodulu@sabanciuniv.edu 

genderforum@sabanciuniv.edu

 

 

 

Dicle Koğacıoğlu Kimdir?

Dicle Koğacıoğlu 1972 yılında İzmir’de doğdu. Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nden mezuniyetinin ardından doktora çalışmalarına Stony Brook Üniversitesi’nde (SUNY Stony Brook) sosyoloji ve kadın çalışmaları alanlarında devam etti. 1997-98 yıllarında "Anayasa Hukuku ve Müslüman Orta Doğu'da Siyasal Kurumların Modernizasyonu" başlıklı uluslararası projede araştırma görevlisi olarak çalıştı. Aynı yıl İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün (HRW) "Türkiye'de Düşünce Özgürlüğü " projesinde danışman ve çevirmen olarak yer aldı.

1999'da Boğaziçi Üniversitesi'ne döndü ve Sosyoloji bölümünde öğretim görevlisi olarak bulundu. Marmara depremi sonrası İzmit Doğukışla Rehabilitasyon Merkezi'nde Kadının İnsan Hakları Projesi'nin travma yaşamış çocuklara yönelik çalışmasında proje koordinatörlüğü yaptı.  Aynı dönemde, Müslüman Toplumlarda Kadın ve Cinsellik kitabının editör yardımcılığını yürüttü.

2002-2004 yılları arasında Columbia Üniversitesi ve Brown Üniversitesi Pembroke Kadın Araştırmaları Merkezi’nde doktora sonrası araştırmalarına devam etti. 2005 yılında Sabancı Üniversitesi Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak çalışmaya başlayan Dicle Koğacıoğlu, Kültürel Çalışmalar lisans ve yükseklisans programlarının ve toplumsal cinsiyet çalışmalarının geliştirilmesine önemli katkılarda bulundu. Aynı zamanda Tuzla tersanelerinde yaşanan ölümlere,  taşeron sisteminin üniversite dahil hayatın her alanında yarattığı sorunlara, ve her alanda yaşanan eşitsizliklere ve adaletsizliğe dikkat çeken çalışmalar yürüttü. Amargi ve Birbirimize Sahip Çıkıyoruz aktivisti olan Koğacıoğlu, sokak hayvanlarının bakımına yönelik çalışmaların da değişmez gönüllülerindendi.  

Türkiye’de hukuk sosyolojisi alanının gelişmesine ve toplumsal cinsiyetin bu alandaki öneminin fark edilmesine önemli katkılarda bulunan Dicle Koğacıoğlu’nun doktora tezi "Türkiye'de Vatandaşlık Bağlamı: Uygulamalar ve Anlamlar" Ortadoğu Ödülleri'ne (Middle East Awards - Population Council) ve Lübnan Politika Çalışmaları Merkezi'nin (Lebanese Center for Policy Studies) Ortadoğu Araştırma Yarışması Ödülü'ne hak kazandı. Namus cinayetleri üzerine hukuk ve devletin belirleyici rollerinin altını çizen makaleleri hem uluslararası akademik çalışmalarda, hem de Türkiye’de yaygın olarak kullanılmaya devam ediyor. Dicle Koğacıoğlu, 2009 yılında aramızdan ayrıldığında, adalete erişim süreçleri üzerine bir alan araştırması yürütüyor, aynı zamanda 12 Eylül darbesinin hukukçular tarafından nasıl algılandığını ve anlatıldığını inceliyordu.

 

- Geçmiş senelerin dereceye giren ve sunum yapmaya hak kazanan makalelere ait bilgileri aşağıda bulabilirsiniz.

 I. Dicle Koğacıoğlu Makale Ödülleri (2010)
1. Özlem Ezer Bir'in ve Dil'in Hegemonyasından Kurtulmak: Yaşam Yazımında Çokseslilik
2. Doğu Durgun Toplumsal Cinsiyet Kurulumunun Heteronormativite ile İlişkisi
3. Meral Akbaş Dört Duvarın Arasında Gül(ebil)mek: 'Cop Dansı'na, 'Lasonil'e, 'Tam Mahkemelik Morluklar'a Dair
II. Dicle Koğacıoğlu Makale Ödülleri (2011)
1. Zeynep Selen Artan-Bayhan Bir Cinayetin Anatomisi: Medya, Şiddet ve Toplumsal Cinsiyet
2. Aylin Demir Cinsiyetlendirilen Türler (Genre): Dersim Deneyiminde Sözlü Şiir ve Ağlama Pratikleri
3. Sidar Çınar Ev Eksenli Çalışan Kadınların İlişki Ağları: Sömürü İlişkileri ve Toplumsal Dayanışma
Sunum Damla Bayraktar Yarı Zamanlı Çalışanlar, Tam Zamanlı Anneler: "Muhafazakar Küresellik" Döneminde Kadınların İstihdamı ve Bakım Hizmetleri
III. Dicle Koğacıoğlu Makale Ödülleri (2012)
1. Beril Türkoğlu Fay Hattındaki Erkeklikler: Çalışma ve İşsizlik Ekseninde Erkekliğe Bakış
2. Seher Kırbaş Canikoğlu Feminist Bir Perspektifle Türk Ceza Kanunu'nda Cinsel Saldırı Suçu
3. Nacide Berber  Özel Sektörde Yönetici Kadınların Cinsiyet Kimliği ve Feminizm Algısı
IV. Dicle Koğacıoğlu Makale Ödülleri (2013)
1. Pınar Ensari "Kurtarılmış Bir Kürt Gibi Hani": Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki Kürt Kadınlarının Eğitimle İlişkisini Yeniden Düşünmek
2. Nihan Bozok Hikayeler Anlatılırken Özne(l)likler Kurmak: Anne, Yurt, Jilet
3. Ayşe Üstünbici Düzensiz Göçün Cinsiyet Halleri: Riskler, Entegrasyon(?), Yasal Statü ve Korumaya Erişim
Sunum Mehtap Tosun Emeğin Fiziksel ve Toplumsal Görünmezliğinden bir Kesit: Kadın Emeğinin Dersim'de Enformel Konumlanışı
Sunum Dilara Çalışkan Trans* Seks İşçisi Anneler ve Kızları: İstanbul'daki Trans* Cemaatinin Sistematik Polis Şiddetine Karşı Mücadelesinde Hafıza Geçişinin Rolü
Sunum Ozan Soybakış Kamusal Alanda Bir Saklanbaç Oyunu: Toplumsal Cinsiyetten Muzdarip "Bir Başka" Erkekler
V. Dicle Koğacıoğlu Makale Ödülleri (2014)
1. Pınar Karababa Kayalıgil Odaları Açmak: Kadınların Kendi Mekanını Oluşturması
2. Aslı Zengin Sevginin Ölüm Dünyası: Aile, Arkadaşlık ve Trans Kadın Cenazeleri
3. Melike Gül Demir Kentin Çeperlerinde 'Barış'a Tutunmak: Kürt Kadınlarının Dilinden Köy Boşaltmaları
Sunum Derya Acuner Canavarlaş(tırıl)an Kent Sokakları: Kadının Kent Deneyimi Üzerine Bir Değerlendirme
VI. Dicle Koğacıoğlu Makale Ödülleri (2015)
1. Nisa Göksel Alternatif Siyasi Alanda Annelik: Barış Anneleri'nin Politik ve Etik Mücadelesini Anlamak
2. Caner Hazar Türkiye'de Günlük Bir Strateji Olarak Toplumsal Cinsiyet Performansı
3. Çağlar Çetin Erkeklerin İnkarla Baş Etmedeki Kolektif Başarısızlığı: Türkiye'de Cinsiyet Rejimlerine Muhalif Örgütlerinin Sorunlarına ve Yetersizliklerine Karşı Olası Stratejiler
Sunum Arzu Maltaş Erol - Ferda Aşık  Kadının Kent Arayışı: Anadolur Üniversitelerinde Mekan Deneyimlemeleri
VII. Dicle Koğacıoğlu Makale Ödülleri (2016)
1. Gülnur Kocapınar-Kerem Yıldırım Seçimlerde Cinsiyet Ayrımı: Aday Gösterme Süreçleri ve Temsiliyet
2. Esin Düzel ‘Doğal Güzellik’: Kürt Kadınlarının Görünürlük Siyasetleri ve Güçlenme Dinamikleri
3. Leyla Bektaş Bir Güvenlikli Site Hikâyesi: Gündelik Hayatın Dönüşümüne
Otoetnografik Yaklaşım
Sunum Fethiye Beşir Doğu Karadeniz’de “Çekme” Anlatıları: Bir Rituel Olarak Kız Kaçı
Sunum Hatice Haskul İdeal Mekânın Kurulması Yolunda Mevcut Duvarların Yıkımı: Refet’in Ev Hayali,
Handan’ın Tabut Gerçeği
Sunum Göksenin Abdal Aslı Erdoğan’a Ait Kırmızı Pelerinli Kent Kitabının İngilizce Çevirisinin Çeviri
Kuramında Toplumsal Cinsiyet ve Yeniden Yazma Kavramları Ekseninde Bir Değerlendirmesi:
Coğrafyayı Anlamak, Kültürü Yorumlamak, Mesafeleri Aşmak

 

 
 

 - Dicle Koğacıoğlu’nun yayın listesi için tıklayınız.

- Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ferhunde Özbay’ın 2013 Dicle Koğacıoğlu Makale Ödülü Töreni’ninde yaptığı konuşma için tıklayınız.

- University of Pennsylvania Sosyoloji Bölümü Doktora Adayı ve Öğretim Görevlisi Tuğçe Ellialtı'nın 2014 Dicle Koğacıoğlu Makale Ödülü Töreni'nde yaptığı konuşma için tıklayınız.