Biz Kimiz

Dinle

 

Üniversitemizde toplumsal cinsiyet konusunda çeşitli araştırma ve etkinliklerin yürütüldüğü, ancak bu çalışmaların yeterince paylaşılmasını ve görünür kılınmasını sağlayan bir kurumsal çatının bulunmadığı gözlemlenmiştir. Bu gözlemden yola çıkarak, toplumsal cinsiyet ve kadın konusunda çalışma yapan öğretim üyelerini bir araya getiren ortak bir tartışma ve paylaşım platformu oluşturmak, yapılan çalışmaların birbirleriyle etkileşmelerini sağlayıp görünürlüklerini, etki ve yaygınlıklarını artırmak, yeni çalışmalar başlatmak ve desteklemek amacıyla Sabancı Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Forumu'nun kurulması esnek bir yapı içinde ilgi ve ihtiyaca göre farklı çalışmalar üretebilen, öğretim üyelerini, üniversite personelini ve öğrencileri geniş bir şemsiye altında bir araya getirebilen, aynı zamanda kamuya açılabilen böyle bir forum, Sabancı Üniversitesi'nin toplumsal cinsiyet araştırmaları konusunda ulusal ve uluslararası platformlarda söz sahibi olmasını sağlayacaktır.

Üniversitemizin disiplinlerarası yapısını pekiştirmeyi hedefleyen, aynı zamanda ayrımcılık karşıtlığı, cinsel tacize karşı önlem ve ilkeler gibi öncü adımlara daha etkili bir kurumsal destek ve uygulanabilirlik kazandırabilecek olan Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Araştırmaları Forumu, tüm Sabancı Üniversitesi mensuplarının katkısı ve desteğini beklemektedir.

Toplumsal cinsiyet ve kadın araştırmaları konularına ilgi duyan herkesi dahil olmaya, fikirlerini, soru, öneri ve eleştirilerini paylaşmaya, birlikte düşünerek yol haritası belirlemeye davet ediyoruz.