Uluslararası “Toplumsal Cinsiyet ve Estetik: Sanat, Film ve Edebiyat” Sempozyumu

Dinle

Sabancı Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Forumunun düzenlediği ve 6-8 Kasım 2015 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirilecek olan “Toplumsal Cinsiyet ve Estetik: Sanat, Film ve Edebiyat” başlıklı sempozyuma bildiri önerilerinizi bekliyoruz.

Sempozyumun hedefi, toplumsal cinsiyetin sanat ve edebiyat teorilerini, tarihini, yaratım ve alımlama süreçlerini nasıl etkilediğini araştırmak, sanat ile edebiyatın toplumsal cinsiyet ve cinsellik tanımları ile deneyimleri üzerindeki biçimlendirici ve dönüştürücü etkilerini incelemektir. Sunum konuları, edebiyat, sanat, sinema, popüler kültür, tiyatro ve dans gibi alanları kapsayabilir. Belirli metinlere, temalara veya biçimsel sorunlara odaklanan teorik ve disiplinler arası yaklaşımlara yer vermekten mutluluk duyacağız.

Bu çerçevede ele alınabilecek konu başlıklarından bazıları:

• Toplumsal cinsiyet, cinsellik ve benliğin sanatsal ve kültürel inşası

• Bedenin, mekanın ve zamanın cinsiyetli ve kuir temsilleri ve yeniden biçimlendirilişleri

• Arzunun ve kural dışılığın cinsiyetli ve kuir temsilleri ve farklı ifadeleri

• Sınıf, ırk, etnisite, cinsiyet ve cinsellik arasındaki ilişkilerin, gerilimlerin ve kesişimlerin edebî ve sanatsal ifadeleri

• Cinsiyet, cinsel rol ve cinsel kimlik krizlerinin edebî ve sanatsal ifadeleri

• Yazarlık, yaratıcılık, etkilenme ve sanatsal otoritenin cinsiyetli tanımları ve pratikleri

• Estetik değerlerin, geleneklerin ve hiyerarşilerin oluşumunda, yeniden üretiminde ve sorgulanmasında cinsiyet normlarının ve yapılarının rolü

• Cinsiyet ve cinselliğin yeniden tasavvuru için bir strateji olarak edebi ve sanatsal deneycilik

• Dil, bakış, oto-portre ve otobiyografi temalarına feminist ve kuir bakış açıları

• Güzellik, beğeni ve beden algıları ile toplumsal cinsiyet arasındaki ilişki

 

Sempozyumda 20 dakika ile sınırlandırılmış olan Türkçe ve İngilizce sunumlara yer verilecektir. Yaklaşık 300 kelime civarında olması istenen bildiri özetleri 1 Haziran 2015 tarihine kadar genderforum@sabanciuniv.edu adresine gönderilmelidir.