Akademik Konuşmalar

Dinle
Sabancı Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Forumu farklı alanlarda, farklı konular çerçevesinde akademik etkinlikler ve araştırmalar gerçekleştirmektedir. Bu araştırma ve etkinliklerin temel amacı. Bu bağlamda  Sabancı Üniversitesi bünyesinde yapılan toplumsal cinsiyet ve kadın araştırmaları alanlarındaki tüm çalışmalar ve araştırma etkinlikleri  Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları çatısı altında toplanarak görünür kılınması, birbirleriyle etkileşmelerinin sağlanması ve yaygınlıklarının arttırılması amaçlanmaktadır. Akademik çalışmalar başlatmak ve desteklemek; bu yolla Sabancı Üniversitesi’nin ulusal ve uluslararası platformlarda toplumsal cinsiyet araştırmaları konusunda söz sahibi olmasına katkıda bulunmakta hedeflerinin arasındadır. 

Bu bağlamda; Gender Forum her sene yinelenen Dicle Koğacıoğlu Makale Ödülü ve Öğrenci Konferansı'na ev sahipliği yapmaktadır. Ayrıca sene içerisinde Sabancı Üniversitesi Kampusü'nde ve Karaköy İletişim Merkezi'nde çeşitli konuşma serileri;seminerler ve atölye çalışmları gerçekleştirilmektedir. 2011 yılında Cynthia Enloe, Diana Blok, İpek Çalışlar, Sevil Sümer ve Deniz Kandiyoti gibi seçkin akademisyenler davet edilmiştir.